ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΑ ΤΖΙΑ

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ιουλίδα - χώρα Τηλέφωνο: 22880 - 22 680

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κορησσία - Λιμάνι Τηλέφωνο: 22880 - 22 711

ALPHA BANK

Κορησσία - Λιμάνι Τηλέφωνο: 22880 - 22 702

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΣΤΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑ

τηλέφωνο 22880 - 22 000

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ

τηλέφωνο 22880 - 22 277

Κύλιση στην Αρχή

ΜΗΤΕ 1144Κ112Κ0748200