ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΑ ΤΖΙΑ

Στις διακοπές μας ατυχήματα μπορούν να συμβούν. Θα βρείτε Φαρμακεία στο λιμάνι στην Κορησσία και στην Ιουλίδα 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΣΤΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑ

τηλέφωνο 22880 - 22 000

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ

τηλέφωνο 22880 - 22 277

Κύλιση στην Αρχή

ΜΗΤΕ 1144Κ112Κ0748200